Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance

Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Hãy bắt đầu với một số bước nhanh chóng và dễ dàng để đăng ký tài khoản Binance trên Ứng dụng Binance hoặc trang web Binance. Sau đó, hoàn tất Xác minh danh tính trên tài khoản Binance của bạn để mở khóa giới hạn tiền gửi và rút tiền pháp định. Quá trình này thường mất vài phút để hoàn thành.


Cách đăng ký trên Binance


Đăng ký trên Binance bằng số điện thoại hoặc email

1. Mở trang web Nhà môi giới Binance và nhấp vào " Đăng ký " ở góc trên bên phải trang và biểu mẫu đăng ký sẽ xuất hiện.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
2. Chọn phương thức đăng ký. Nhấp vào "Đăng ký bằng điện thoại hoặc email".
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
3. Chọn [Email] hoặc [Số điện thoại] và nhập địa chỉ email/số điện thoại của bạn. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản của bạn.

Ghi chú:
 • Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự , bao gồm một số và một chữ cái viết hoa.
 • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu của họ (không bắt buộc).

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của Binance, sau đó nhấp vào [Tạo tài khoản cá nhân].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
4. Bạn sẽ nhận được mã xác minh gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại của mình. Nhập mã trong vòng 30 phút và nhấp vào [Gửi] .
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
5. Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công trên Binance.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance

Đăng ký trên Binance với Google

Hơn nữa, bạn có thể đăng ký tài khoản Binance thông qua Google. Nếu bạn muốn làm điều đó, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Đầu tiên, bạn cần truy cập trang chủ Binance và nhấp vào [ Đăng ký ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
2. Nhấp vào nút [ Google ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
3. Một cửa sổ đăng nhập sẽ mở ra, tại đây bạn cần nhập địa chỉ Email hoặc Điện thoại của mình và nhấp vào “ Tiếp theo ”.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
4. Sau đó, nhập mật khẩu cho tài khoản Google của bạn và nhấp vào “ Tiếp theo ”.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
5. Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của Binance, sau đó nhấp vào [ Xác nhận ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
6. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance

Đăng ký trên Binance với Apple

1. Ngoài ra, hãy truy cập Binance và nhấp vào [ Đăng ký ], bạn có thể đăng ký bằng Đăng nhập một lần bằng tài khoản Apple của mình.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
2. Chọn [ Apple ], một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
3. Nhập ID Apple và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào Binance.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Nhấp vào "Tiếp tục".
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
4. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Binance. Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu của họ (không bắt buộc).

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của Binance, sau đó nhấp vào [ Xác nhận ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
5. Xin chúc mừng! Tai khoản của bạn đa được tạo thanh công.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance

Đăng ký trên ứng dụng Binance

Bạn cần cài đặt ứng dụng Binance để tạo tài khoản giao dịch trên Google Play Store hoặc App Store . Đợi quá trình cài đặt kết thúc.

Sau đó, Bạn có thể đăng ký tài khoản Binance bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc tài khoản Apple/Google của mình trên Ứng dụng Binance một cách dễ dàng với một vài thao tác.

1. Mở Ứng dụng Binance và nhấn vào nút [ Đăng ký ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
2. Chọn phương thức đăng ký.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Đăng ký bằng email/số điện thoại của bạn:

Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
3. Chọn [ Email ] hoặc [ Số điện thoại ] và nhập địa chỉ email/ số điện thoại của bạn. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản của bạn.

Lưu ý :
 • Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm một số và một chữ cái viết hoa.
 • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu của họ (không bắt buộc).

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của Binance, sau đó nhấn [ Tạo tài khoản ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
4. Bạn sẽ nhận được mã xác minh gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại của mình. Nhập mã trong vòng 30 phút và nhấn vào [ Gửi ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
5. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance

Đăng ký bằng tài khoản Apple/Google của bạn:

3. Chọn [ Google ] hoặc [ Apple ]. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Binance bằng tài khoản Google hoặc Apple của mình. Nhấn vào [ Tiếp tục ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
4. Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu của họ (không bắt buộc).

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của Binance, sau đó nhấn [ Xác nhận ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
5. Vậy là xong, bạn vừa đăng ký tài khoản Binance của mình.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Lưu ý :
 • Để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên bật ít nhất 1 xác thực hai yếu tố (2FA).
 • Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn thành Xác minh danh tính trước khi sử dụng giao dịch P2P.

 

 

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

 

Tại sao tôi không thể nhận email từ Binance

Nếu bạn không nhận được email gửi từ Binance, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra cài đặt email của bạn:

1. Bạn đã đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký tài khoản Binance của mình chưa? Đôi khi, bạn có thể đăng xuất khỏi email trên thiết bị của mình và do đó không thể xem email của Binance. Vui lòng đăng nhập và làm mới.

2. Bạn đã kiểm tra thư mục thư rác trong email của mình chưa? Nếu bạn thấy rằng nhà cung cấp dịch vụ email của bạn đang đẩy email Binance vào thư mục thư rác, bạn có thể đánh dấu chúng là “an toàn” bằng cách đưa các địa chỉ email của Binance vào danh sách trắng. Bạn có thể tham khảo Cách đưa email Binance vào danh sách trắng để thiết lập.

Địa chỉ vào danh sách trắng:
 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@ses.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com
 • do_not_reply@mailer1.binance.com
 • do_not_reply@mailer2.binance.com
 • do_not_reply@mailer3.binance.com
 • do_not_reply@mailer4.binance.com
 • do_not_reply@mailer5.binance.com
 • do_not_reply@mailer6.binance.com
 • thông báo@post.binance.com
 • do-not-reply@notice.binance.com
 • do_not_reply@mgmailer.binance.com
 • do-not-reply@directmail2.binance.com
3. Ứng dụng email hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn có hoạt động bình thường không? Bạn có thể kiểm tra cài đặt máy chủ email để xác nhận rằng không có bất kỳ xung đột bảo mật nào do tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút của bạn gây ra.

4. Hộp thư email của bạn đã đầy chưa? Nếu bạn đã đạt đến giới hạn, bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận email. Bạn có thể xóa một số email cũ để giải phóng dung lượng cho nhiều email hơn.

5. Nếu có thể, hãy đăng ký từ các tên miền email phổ biến, chẳng hạn như Gmail, Outlook, v.v.

Tại sao tôi không thể nhận mã xác minh SMS

Binance liên tục cải thiện phạm vi Xác thực SMS của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, có một số quốc gia và khu vực hiện không được hỗ trợ.

Nếu bạn không thể bật Xác thực SMS, vui lòng tham khảo danh sách phủ sóng SMS toàn cầu của chúng tôi để kiểm tra xem khu vực của bạn có được phủ sóng hay không. Nếu khu vực của bạn không có trong danh sách, vui lòng sử dụng Xác thực Google làm xác thực hai yếu tố chính để thay thế.
Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau: Cách bật Xác thực Google (2FA) .

Nếu bạn đã bật Xác thực qua SMS hoặc bạn hiện đang cư trú tại một quốc gia hoặc khu vực nằm trong danh sách phủ sóng SMS toàn cầu của chúng tôi, nhưng bạn vẫn không thể nhận được mã SMS, vui lòng thực hiện các bước sau:
 • Đảm bảo rằng điện thoại di động của bạn có tín hiệu mạng tốt.
 • Vô hiệu hóa các ứng dụng chống vi-rút và/hoặc tường lửa và/hoặc chặn cuộc gọi trên điện thoại di động của bạn vì những ứng dụng này có khả năng chặn số Mã SMS của chúng tôi.
 • Khởi động lại điện thoại di động của bạn.
 • Thay vào đó, hãy thử xác minh bằng giọng nói.
 • Đặt lại Xác thực SMS, vui lòng tham khảo tại đây.

 


Cách đổi phiếu thưởng hợp đồng tương lai/phiếu tiền mặt

1. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản của bạn và chọn [Trung tâm phần thưởng] từ menu thả xuống hoặc trong bảng điều khiển của bạn sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trực tiếp https://www.binance.com/en/my/coupon hoặc truy cập Trung tâm Phần thưởng thông qua menu Tài khoản hoặc Khác trên Ứng dụng Binance của bạn.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
2. Sau khi nhận được Phiếu thưởng Hợp đồng Tương lai hoặc Phiếu thưởng Tiền mặt, bạn sẽ có thể xem mệnh giá, ngày hết hạn và các sản phẩm được áp dụng trong Trung tâm Phần thưởng.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
3. Nếu bạn chưa mở tài khoản tương ứng, một cửa sổ bật lên sẽ hướng dẫn bạn mở tài khoản đó khi bạn nhấp vào nút đổi quà. Nếu bạn đã có tài khoản tương ứng, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để xác nhận quy trình đổi phiếu thưởng. Sau khi đổi thành công, bạn có thể chuyển sang tài khoản tương ứng của mình để kiểm tra số dư khi nhấp vào nút xác nhận.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
4. Bây giờ bạn đã đổi phiếu thưởng thành công. Phần thưởng sẽ được ghi có trực tiếp vào ví tương ứng của bạn.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance

 

 

Cách xác minh tài khoản trên Binance


Cách hoàn thành xác minh danh tính

 

Tôi có thể xác minh tài khoản của mình ở đâu?

Bạn có thể truy cập Xác minh danh tính từ [ Trung tâm người dùng ] - [ Nhận dạng ] hoặc truy cập trực tiếp từ đây . Bạn có thể kiểm tra cấp độ xác minh hiện tại của mình trên trang xác định giới hạn giao dịch của tài khoản Binance của bạn. Để tăng giới hạn của bạn, vui lòng hoàn thành cấp độ Xác minh danh tính tương ứng.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance

 


Làm cách nào để hoàn thành Xác minh danh tính? Hướng dẫn từng bước

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [ Trung tâm người dùng ] - [ Nhận dạng ].

Đối với người dùng mới, bạn có thể nhấp trực tiếp vào [Nhận xác minh] trên trang chủ.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
2. Tại đây, bạn có thể thấy [Đã xác minh], [Đã xác minh thêm] và [Xác minh doanh nghiệp] cũng như các giới hạn gửi và rút tiền tương ứng của chúng. Các giới hạn khác nhau đối với các quốc gia khác nhau. Bạn có thể thay đổi quốc gia của mình bằng cách nhấp vào nút bên cạnh [Residential Country/Region].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
3. Sau đó, nhấp vào [Bắt đầu ngay] để xác minh tài khoản của bạn.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
4. Chọn quốc gia cư trú của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng quốc gia cư trú của bạn phù hợp với giấy tờ tùy thân của bạn.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Sau đó, bạn sẽ thấy danh sách các yêu cầu xác minh cho quốc gia/khu vực cụ thể của mình. Nhấp vào [ Tiếp tục ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
5. Nhập thông tin cá nhân của bạn và nhấp vào [ Tiếp tục ].

Vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin đã nhập phù hợp với giấy tờ tùy thân của bạn. Bạn sẽ không thể thay đổi nó sau khi được xác nhận.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
6. Tiếp theo, bạn sẽ cần tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân của mình. Vui lòng chọn loại giấy tờ tùy thân và quốc gia mà giấy tờ của bạn được cấp. Hầu hết người dùng có thể chọn xác minh bằng hộ chiếu, chứng minh thư hoặc bằng lái xe. Vui lòng tham khảo các tùy chọn tương ứng được cung cấp cho quốc gia của bạn.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
7. Làm theo hướng dẫn để tải lên ảnh tài liệu của bạn. Ảnh của bạn phải hiển thị rõ ràng tài liệu ID đầy đủ.

Ví dụ bạn đang sử dụng CMND thì bạn phải chụp ảnh mặt trước và mặt sau của CMND.

Lưu ý: Vui lòng bật quyền truy cập máy ảnh trên thiết bị của bạn, nếu không chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Làm theo hướng dẫn và đặt giấy tờ tùy thân của bạn trước máy ảnh. Nhấp vào [ Chụp ảnh ] để chụp mặt trước và mặt sau giấy tờ tùy thân của bạn. Hãy chắc chắn rằng tất cả các chi tiết được nhìn thấy rõ ràng. Nhấp vào [ Tiếp tục ] để tiếp tục.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance

8. Sau khi tải ảnh tài liệu lên, hệ thống sẽ yêu cầu chụp ảnh tự sướng. Nhấp vào [ Tải tệp lên ] để tải lên ảnh hiện có từ máy tính của bạn.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
9. Sau đó, hệ thống sẽ yêu cầu bạn hoàn tất xác minh khuôn mặt. Nhấp vào [Tiếp tục] để hoàn tất xác minh khuôn mặt trên máy tính của bạn.Vui lòng không đội mũ, đeo kính hoặc sử dụng bộ lọc và đảm bảo đủ ánh sáng.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Ngoài ra, bạn có thể di chuột đến mã QR ở dưới cùng bên phải để hoàn tất xác minh trên Ứng dụng Binance. Quét mã QR qua Ứng dụng của bạn để hoàn tất quy trình xác minh khuôn mặt.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
10. Sau khi hoàn tất quá trình, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Binance sẽ xem xét dữ liệu của bạn một cách kịp thời. Khi đơn đăng ký của bạn đã được xác minh, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua email cho bạn.

 • Không làm mới trình duyệt của bạn trong quá trình này.
 • Bạn có thể cố gắng hoàn tất quy trình Xác minh danh tính tối đa 10 lần mỗi ngày. Nếu ứng dụng của bạn đã bị từ chối 10 lần trong vòng 24 giờ, vui lòng đợi 24 giờ để thử lại.

 


Câu hỏi thường gặp (FAQ)

 

Tại sao tôi phải cung cấp thông tin chứng chỉ bổ sung?

Trong một số ít trường hợp, nếu ảnh tự chụp của bạn không khớp với giấy tờ tùy thân mà bạn đã cung cấp, bạn sẽ cần cung cấp giấy tờ bổ sung và chờ xác minh thủ công. Xin lưu ý rằng quá trình xác minh thủ công có thể mất đến vài ngày. Binance áp dụng dịch vụ xác minh danh tính toàn diện để đảm bảo an toàn cho tất cả các khoản tiền của người dùng, vì vậy vui lòng đảm bảo rằng các tài liệu bạn cung cấp đáp ứng các yêu cầu khi bạn điền thông tin.

 


Xác minh danh tính để mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Để đảm bảo cổng fiat ổn định và tuân thủ, người dùng mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ tín dụng phải hoàn tất Xác minh danh tính. Người dùng đã hoàn thành Xác minh danh tính cho tài khoản Binance sẽ có thể tiếp tục mua tiền điện tử mà không cần thêm bất kỳ thông tin nào. Người dùng được yêu cầu cung cấp thêm thông tin sẽ được nhắc vào lần tới khi họ cố gắng thực hiện giao dịch mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Mỗi cấp độ Xác minh danh tính được hoàn thành sẽ tăng giới hạn giao dịch như được liệt kê bên dưới. Tất cả các giới hạn giao dịch được cố định theo giá trị của đồng Euro (€) bất kể loại tiền tệ pháp định được sử dụng và do đó sẽ thay đổi một chút ở các loại tiền tệ pháp định khác theo tỷ giá hối đoái.

Thông tin cơ bản

Việc xác minh này yêu cầu tên, địa chỉ và ngày sinh của người dùng.


Xác minh khuôn mặt nhận dạng

 • Giới hạn giao dịch: €5.000/ngày.

Cấp độ xác minh này sẽ yêu cầu bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và chụp ảnh tự sướng để chứng minh danh tính. Xác minh khuôn mặt sẽ yêu cầu điện thoại thông minh có cài đặt Ứng dụng Binance hoặc PC/Mac có webcam.


Xác minh địa chỉ

 • Giới hạn giao dịch: €50.000/ngày.

Để tăng giới hạn của mình, bạn cần hoàn thành Xác minh danh tính và Xác minh địa chỉ (bằng chứng về địa chỉ).

Nếu bạn muốn tăng giới hạn hàng ngày của mình lên hơn €50.000/ngày , vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

 


Tại sao tôi cần phải hoàn thành Xác minh [Verified Plus]?

Nếu bạn muốn tăng giới hạn mua và bán tiền điện tử hoặc mở khóa thêm các tính năng của tài khoản, bạn cần hoàn tất xác minh [Verified Plus] . Thực hiện theo các bước bên dưới:

Nhập địa chỉ của bạn và nhấp vào [ Tiếp tục ].
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Tải lên bằng chứng về địa chỉ của bạn. Nó có thể là bảng sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích của bạn. Nhấp vào [ Xác nhận ] để gửi.
Cách đăng ký và xác minh tài khoản trên Binance
Bạn sẽ được chuyển hướng trở lại [Xác minh cá nhân] và trạng thái xác minh sẽ hiển thị là [Đang xem xét] . Hãy kiên nhẫn chờ đợi để nó được phê duyệt.

Thank you for rating.